Tor Ivar (42): – Fantastisk idé å flytte kinoen til sentrum

Andre november er den store kinodagen. Familiane Thorrud Amundsen og Höllige nytta seg av tilbodet. Men dei er ikkje einige om kvar kinoen i Førde burde vere.