Henrikke (28) har halvanna A4-side med namn på personar ho kjøper gåver til

FØRDE: Medan nokre elskar å handle mange julegåver, tykkjer andre at det er litt mykje styr og at vi gløymer dei eigentlege verdiane i livet.