Kranane skulle vore fjerna 1. juli, men står framleis

Rivinga av dei to kranane på Ankerløkken har gått over fristen for andre gong.