Klagar på dårleg behandling ved barneklinikken i Førde

Sjukt barn vart sendt heim frå Førde sentralsjukehus. Pårørande omtalar hendinga som «uverdig».