Byggtorget Florø utvidar. Målet er å stoppe handelslekkasjen til Førde

Byggtorget har auka omsetnaden med 75 prosent dei tre første månadane i år.