Seks på gata om bompengar på Fv. 57: – Ein liter mjølk vil koste meg 180 kroner ekstra

Per Nistad bur nær Dale sentrum, men han risikerer å måtte betale opptil 90 kroner kvar gong han skal på butikken. Vi har spurt seks på gata kva dei meiner om bompengar på Fv. 57.