Han har funne 17 tomteområde i eller nær Førde sentrum. Meiner det er stor mangel på tomter til ein- og tomannsbustader

Artikkelen er over 2 år gammel

FØRDE: Han har spelt inn 17 forslag til tomtefelt i og rundt byen til rulleringa av ny arealplan for Førde kommune.