Førde skrik etter einebustader, men dei ligg lengst ute for sal

– Det er jo paradoksalt, seier meklar. Han og konkurrenten er overraska over kor lenge visse prosjekt ligg ute før dei blir selde.