Gravdalgruppa ber om lov til å bygge mindre leilegheiter: – Vi må tilpasse oss det folk vil ha

No ber dei kommunen om å få byggje fleire små leilegheiter enn dei i utgangspunktet hadde tenkt, sidan dei er lettare å selje.