Fekk kanonår i fjor. Knut (27): – Her skal eg jobbe lenge

Førde sementvare auka omsetnaden med nesten 20 millionar på eitt år. Sjefen har hyra inn heimflyttar Knut Welle (27) som sivilingeniør.