Det er ikkje alle køyretøy som kan nytte vanlege vegar. Då må ein tenke annleis. Video: Førde kranutleige