Seier nei til trafikkmaskin over idrettsanlegg

– Området er ein sentral del av Førde sin identitet. No slår idretten ring om arealet rundt Førdehuset.