Slik ser arkitektane føre seg Bergums nye bustadprosjekt

BOB BBL har no sendt inn sitt forslag til detaljreguleringsplan for 75 nye bustadar på Bergum i Førde.