Den førre leiaren gjekk før ho starta. No tek Ann Kristin over

Fagleg tyngde og erfaring gjorde at Ann Kristin Nes kapra sjefsjobben i Vestland fylke.