Forbrukarrådet: – Prisen på straum må forenklast

Av

Berre ein av fire veit kva dei sjølv betaler for straumen, og berre ein av ti veit kva marknadsprisen er, går det fram av gransking. Forbrukarrådet vil ha ein straumpris som seier kva tenesta faktisk kostar.

DEL

– I alle andre marknader er prisane enkle å forstå. Ein trenger berre kaste eit blikk på prislappen, så veit ein kva ei vare eller teneste kostar. Straumprisen er derimot eit komplisert reknestykke som nesten ingen klarer å løyse. Då seier det seg sjølv at det er lett å bli lurt, seier forbrukardirektør Inger Lise Blyverket på nettsida til Forbrukarrådet.

Undersøkinga, som Norstat har gjennomført for Forbrukarrådet, viser at dei færraste anar kva straumen faktisk kostar. Det er også liten forskjell på forbrukarar med fast-, variabel- og spotpris.

Forbrukarrådet ber no styresmakter og straumbransjen om å sjå på korleis vi kan få på plass ein pris som gir eit reelt bilete av kva straumen faktisk kostar.

– Straummarknaden manglar den viktigaste komponenten som alle velfungerande marknader har – ein einskapspris som alle forstår og som gjer det lett å samanlikne. I lånemarknaden er det for eksempel effektiv rente og i drivstoffmarknaden er det literpris på bensin og diesel, seier Inger Lise Blyverket.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken