Denne beskjeden fekk Gustav då han skulle sjå TV 2

– Er det mogleg? Fem år gammal TV og utrangert. Dette er forbrukarsamfunnet i eit nøtteskal!