Forbereder seg på dødsviruset: – Vi følger situasjonen nøye

Haukeland sjukehus har planane klare for å ta imot pasientar med coronavirus.