Før var Høyanger forbunde med ugreie ungdommar som gjorde hærverk. No er trenden snudd

Ungdommane ved Høyanger ungdomsskule og vidaregåande skule har fått fleire plassar å gå dei siste par åra. Dette har skapt ei positiv endring i ungdomsmiljøet, meiner dei sjølv.