For tre år sidan valde Ingvild (28) å satse på draumen sin: – Du må verkeleg tru på deg sjølv

For fem år sidan hadde ho to jobbar, men då ho valde å satse for seg sjølv gjekk det over all forventning.