Forkjemperne for gruve-prosjektet på Engebøfjellet har svart på vårt innlegg. Felles for alle tre: en politiker, en ansatt og en aksjonær er at alle angriper oss som useriøse. Hersketeknikk fra første avsnitt.

Jeg kan jo begynne med å klargjøre en gang for alle at vi er for gruvedrift. Vi peker faktisk på løsninger et selskap har som ikke innebærer å deponere masser i sjøen/fjorden. Men som fremdeles skaper arbeidsplasser, næring og mineraldrift i området.

Å ha næring i distriktene ble både trukket frem som viktig historisk, men og for fremtiden. I dette tilfellet er det faktisk konflikt mellom det som kalles den nye oljen (havbruk), fiskeri og potensielt laksefisket i fjordens lakseelver. Tidligere har en rekke næringsaktører med tilknytting til Førdefjorden gitt tydelig beskjed om hva de tenker om fjorddeponi. Dette tas ikke hensyn til med denne løsningen som ligger på bordet. Det man nå må håpe er at det omsøkte endrede utslipsløyvet får nei til endret kjemikaliebruk. Og at selskapet blir tvunget til å velge en miljøvennlig løsning.

Vi må gjerne beskyldes for å ikke lese sakspapirer, men da er det fint om dem som svarer faktisk leser det vi skriver.

Og det må jo sies å være interessant at representant Andersen fra FNB, som har gått på valg på ønsket om å omgjøre vedtatt politikk, kritiserer oss for å ønske andre vedtak i denne saken.

Omkamp er vist ok hvis det gjelder bompenger. Men ikke ellers...

Selskapet selv presenterer at alt er ok i Jøssingfjord, med en rapport som er eldre enn Havforskningsinstituttet sine dystre resultat.

Den eneste som faktisk prøver å svare ut våre argumenter er aksjonæren. Men han hopper glatt over rapporter av nyere dato. Eller rapporter som ikke støtter opp om hans mening.

Av henvendelser som og er kommet til oss som avsendere er store aktører innen en av næringene som kommer i høyest grad i konflikt. Havbruksnæringen som i aller høyeste grad er avhengig av at fjorden ikke blir forurenset av et deponi, har og er sterkt kritisk til det man ser ut til å tillate i Førdefjorden.

Vi vil svare på noen av angrepene og faktisk svare på det svarerne våre mener er feil. Kanskje det vil gjelde motsatt vei også. Da ville vi fått en kunnskapsbasert debatt og ikke en rekke avsporinger.

Laksefjord: Ja, deponiet ligger rett utenfor grensen til den nasjonale laksefjorden. Men også nærliggende områder skal ha ekstra hensyn.

Jølstra deponerer like mye sedimenter: Ja, Jølstra bringer med masser ved flom. Men ikke i de mengdene som et deponi gjør. Og heller ikke med kjemikalier.

Kjemikaliene er ikke giftig: Jo, SBIX er både svært giftig for alt som lever i sjøen, i tillegg til at det reagerer med tungmetaller, og gjør at disse lettere tas opp i fisk og skalldyr.

Og for å understreke igjen for videre debatt, vi er for gruvedrift, men mot en løsning på avfallshåndtering som Norge vil være et av kun fire land som tillater fra 2023. Og som de fleste land har forbud mot!

Les også

Å lære av gamle synder eller å ikke lære, det er spørsmålet

Les også

Politisk hjernesvikt

Les også

Vil MDG eigentleg ha ei mineralnæring?

Les også

Feil på feil på feil i kronikk av Natalia A. Golis og Reidar Staalesen