Gå til sidens hovedinnhold

For mineralnæring - mon det

Artikkelen er over 1 år gammel

Lesarbrev Dette er eit debattinnlegg, skrive av ein ekstern bidragsytar. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.

Javel, da har vi fått bekreftet at Natalia Golis og Reidar Staalesen er for gruvedrift. Og - åpenbart - i egne øyne også besitter tilstrekkelig kunnskap til å hevde at det finnes alternative deponiløsninger helt uten negative miljømessige konsekvenser - “uten fjorddeponi, uten kjemikalier og med de samme arbeidsplassene.”

Hvilket unektelig høres besnærende ut. Litt mer betenkt blir man når man leser videre og oppdager at det i denne sammenheng vises til “løsninger et selskap har som ikke innebærer å deponere masser i sjøen/fjorden”.

Det formodes at selskapet dere her henviser til, er AMR? Samtidig etterlyser dere en mer kunnskapsbasert debatt. Har dere fått med dere at AMR så langt ikke engang har vært i nærheten av - via uhildet tredjepart - å fremvise dokumentasjon på å ha et realistisk prosjekt?

Dere trekker frem Jøssingfjorden som et skrekkens eksempel. Samtidig unnlater dere å nevne de enorme miljømessige problemene landdeponiet der har skapt.

Dere viser til bekymringsmeldinger fra havbruksnæringen. Har dere forsøkt å skaffe dere kunnskap om hvilken innvirkning utslippene fra denne næringen har på livet i havet - spesielt i en lukket fjordarm? Og evt dra sammenligninger med påvirkningen fra NOMs gruveprosjekt?

Dere gjentar argumentet om at det benyttes giftige kjemikalier, men synes helt ute av stand til å ta inn over dere veldokumentert forskning som tilsier at de mengdene det her er snakk om, vil tynnes ut i en slik grad at man er godt innenfor gjeldende grenseverdier (og ja, undertegnede er innforstått med at det gjenstår noe dokumentasjon før sibx har fått endelig godkjenning).

Dere viser til innvendingene fra “en av våre ypperste” - Havforskningsinstituttet, men unnlater å nevne at en representant for disse ypperste i sin iver etter å argumentere mot NOMs gruveprosjekt ikke unnslo seg å fremsette en påstand om at blålange gyter i det aktuelle området, mens han - i hvert fall burde - hatt kunnskap om at nevnte fiskesort faktisk gyter på mellom 700 og 1000 m dyp.

Dere nevner Norge som ett av kun fire land som tillater sjødeponi, men unnlater å nevne at nettopp Norge er ett av ytterst få land i verden hvor forholdene ligger så vel til rette for denne type deponier at fordelene langt oppveier ulempene forbundet med deponier på land.

I fall noen har påstått dere å være useriøse, så skal det i tilfelle, blant annet med ovennevnte eksempler i mente, måtte argumenteres godt for å hevde at det er en påstand fullstendig uten dekning.

Og PS! Å påstå andres argumenter å være eksempler på hersketeknikker, kan enkelte ganger slå tilbake på en selv og fremstå som et forsøk på nettopp det.

Les også

Å lære av gamle synder eller å ikke lære, det er spørsmålet

Les også

Feil på feil på feil i kronikk av Natalia A. Golis og Reidar Staalesen

Les også

For mineralnæring, mot fjorddeponi!

Les også

Vil MDG eigentleg ha ei mineralnæring?

Kommentarer til denne saken