Folkehøgskulane veit framleis ikkje korleis koronaen råkar dei økonomisk

Elevane har reist heim og reiser har blitt avlyst. Fleire folkehøgskular ventar på retningslinjer og svar frå styresmaktene. På Nordfjord folkehøgskule får dei tida til å gå med alternative undervisingsmetodar.