– Folk i Førde har ikkje bytempo

Mykje nytt er reist siste 20 åra. Bli med på ein tur til Førdes ferskaste bygningar. Og menneska i nærleiken.