– Folk held ikkje avstand lenger

– Vi gjer det vi kan, og vi håper verkeleg kundane våre vil vere med og bidra.