Folk frå Beograd og Honningsvåg søker lærarjobbar i Gloppen. Sjå lista her

Oppvekstsjef i Gloppen Per Arne Strand veit enno ikkje kor mange av dei som får jobb.