Folk brukar påska til oppussing - det merkar Øystein på omsetnaden

Gode tider og ingen permitteringar hos byggevareforhandlarane Firda snakkar med.