Folk brukar bruktbutikken i Førde som bossplass. Butikken sit att med rekninga

Nær dagleg lempar folk ting og tang utanfor NMS Gjenbruk og reiser igjen. Som resultat må tilsette køyre til Hesjedalen og betale for å kaste andre sitt boss.