Følg diskusjonen om fylkesvåpen, politikarløner og trong økonomi

Artikkelen er over 1 år gammel

Fellesnemnda for fylkesamanslåinga skal diskutere politikarane sitt eige lønsnivå. I same møtet får dei lagt fram tal som tyder på at drifta må slankast og at investeringsambisjonane er for høge. Følg møtet her.