Kaia vil vere stengd måndag og onsdag kveld, og dessutan delar av natt til torsdag, i veke 47.

– Det blir alternativ rute mellom Manheller og Lærdal, med éi ferje i drift, i periodane arbeidet varar, seier byggjeleiar Asbjørn Røneid i Statens vegvesen.

Endra avgangar

Siste avgang Mannheller–Fodnes måndag kveld blir klokka 19.40, medan siste avgang Fodnes–Mannheller blir klokka 20. Frå klokka 22 vil det vere ordinære ruter begge vegar.

Onsdag og torsdag vil det vere arbeid mellom klokka 23.30 og 03.15. Dette gjer at siste avgang Mannheller–Fodnes blir klokka 23, og siste avgang Fodnes–Mannheller blir klokka 00.45. (Sjå fullstendig oversikt over avgangane nedst i saka.)

– Statens vegvesen har forståing for at arbeid som medfører at vi må stengje ferjekaiane våre kan gje ulemper for trafikantane. Då er det viktig å minne om vi gjer dette arbeidet nettopp for dei, for at dei skal kunna ferdast trygt til ei kvar tid. I god dialog med entreprenør har vi valt å leggje arbeidet til den tida på døgnet då det er minst trafikk, seier Røneid.

Dei oppmodar elles trafikantar til å sjekka 175.no før ein skal ut og reise.