Flytta i nytt hus og oppdaga faretrugande stein ved tomta si: – Dette tek vi på største alvor

I februar flytta Geir Henning Seljeseth og familien inn i det nye huset sitt. Så tok han seg ein runde for å sjå på tomta.