Den gamle traktoren er ei skikkeleg nøtt å bryne seg på, men ambisjonen er at dei skal greie å gi den litt ekstra tid i aktiv teneste.
Liv Standal

Aktivitet er viktig for vegen ut av rusen

Sidan 2012 har Flora kommune gjennom LARA-gruppa tilbode praktisk arbeid som ein del av vegen ut av rusmisbruk. Tilbodet er blitt svært viktig for brukarane.
Publisert