Kommunen meiner huset frå 1904, som ligg på ei øy, er verd tre millionar. Gunhild Bjelland er forbanna

Då Gunhild Bjelland klaga, vart skattekravet sendt til inkasso medan klagen vart behandla.