Gå til sidens hovedinnhold

Fleirtal på Stortinget vil opne for ny gjennomgang av omstridde vindprosjekt

Artikkelen er over 1 år gammel

Seks parti på Stortinget vil opne for ny gjennomgang av nokre av dei mest kontroversielle vindkraftprosjekta, og stanse prosjektet dersom dei finn saksbehandlingsfeil. Dei ber regjeringa vurdere om behandlinga av gitte vindkraftkonsesjonar har følgt energilovgivinga og kravet i forvaltningslova.

Stortinget er klar på at dersom det finst feil eller manglar i konsesjonen, så skal prosjektet stoppast, seier Ole André Myhrvold (Sp) til NPK.

Regjeringspartia på Stortinget – Høgre, Venstre og KrF – ber saman med Senterpartiet, Framstegspartiet og Arbeidarpartiet regjeringa vurdere om behandlinga av konsesjonane er gjort i samsvar med energilova og krava i forvaltningslova, i eit såkalla omforeint forslag til regjeringa. NRK skreiv om saka først.

Forslaget er eit generelt forslag, og ingen konkrete vindkraftprosjekt er nemnt.

– Vil dette også gjelde omstridde vindkraftverk der utbygginga har starta?

– Det må regjeringa vurdere. Men eg ventar nok at dei tar ei brei gjennomgang av prosjekt som er i startfasen, seier Myhrvold.

Vil setje nye konsesjonar på hald

I forslaget ber fleirtalet òg om at det ikkje blir gitt nye konsesjonar fram til Stortinget har behandla endringane i konsesjonssystemet, som regjeringa legg fram forslag til fredag. Dei ber òg regjeringa innanfor gjeldande reglar ikkje gi forlengd konsesjon for iverksetjing av vindkraftverk på land.

– Har ikkje vindkraftverka fysisk straum innan 31.12, så vil det ikkje bli gitt ytterlegare utsetjing, seier Myhrvold.

– Kva feil eller manglar i konsesjonen kan det vere snakk om?

– Det kan vere alt, til dømes naturverdiar eller at prosjektet har endra form etter at konsesjonen er gitt.

– Gjeld det òg endring av Miljø-, transport- og anleggsplanar frå utbyggar etter at konsesjon er gitt?

– Det kan vere det, seier Myhrvold.

Dette er forslaga frå stortinget:

1. Stortinget ber regjeringa vurdere om behandlinga av gitte vindkraftkonsesjonar har følgt energilovgivinga og kravet i forvaltningslova. Dersom det skulle finnast feil eller manglar i konsesjonen som er i strid med kravet til lovgivinga skal forvaltninga stanse vedtaket.

2. Stortinget ber regjeringa innanfor gjeldande regelverk ikkje forlenge frist for å setje i drift utover 31.12.2021 for vindkraftverk på land som i dag har gyldig konsesjon.

3. Stortinget ber regjeringa avstå frå å ta nye konsesjonssøknader for vindkraft til behandling før Stortinget har behandla stortingsmeldinga om endringar i konsesjonsbehandlinga for vindkraft på land.

Les også

Kommunen avviste vindkraft-klage. Det spelar inga rolle

Les også

Første vindturbin er plass. Før jul skal alle 47 vere i drift

Les også

Vindkraftselskapa har ikkje sleppt Sunnfjord: I møte med Grotle og Følling

Kommentarer til denne saken