Fleire tatt i kontroll: Éin med slitne sommardekk på glatta