Denne veka starta arbeidet med å skifte stikkrenner ved Kjerevika på Solheim på fylkesveg 615 mellom Hyen og Storebru.

Vegen vart først nattestengd 2. - og 3. desember.

No blir det nattestengt i ytterlegare to netter. Årsaka er at det skal bli lagt ny asfalt på vegstrekka innan jul.

Vegen blir stengt slik:

• Måndag 7. desember kl. 2200 til torsdag 3. desember kl. 0600

• Tysdag 8. desember kl. 2200 til fredag 4. desember kl. 0600