12 førarar fekk forenkla førelegg då dei blei stoppa på fylkesveg 60 i Olden onsdag. Der hadde nemleg UP laserkontroll i 80-sona. Høgste fart blei målt til 105 kilometer i timen.