Fleire hundre born kan få plass i barnehage og på skule

Sjå oversikta til kommunane. Kor mange som har rett varierer frå to til over 100 born.