Fleire gutar skal ha blitt utsett for overgrep frå 28-åring. Den siste saka som blei rulla opp er den mest alvorlege

Sunnfjording risikerer seks års fengsel om han blir funnen skuldig.