Flaumvatnet stod ein meter over vegbana på Sognefjellet

– Eg har fått informasjon om at Sognefjellsvegen opnar måndag morgon dersom underlaget tørkar opp, seier Råmund Mundhjeld. Turistverten har 40 gjester på Sognefjellshytta.