Flaum gav 12,6 millionar i minus for Brødrene Aa

Då Årneselva raserte produksjonshallen til Brødrene Aa i fjor, raserte den også driftsresultatet.