Fylkesmannen klagar: – Lutelandet vindmøllepark vil ligge midt i leia for trekkfuglane

Fylkesmannen i Vestland har levert klage til Olje- og energidepartementet på utbyggingsprosjektet av vindmøller på Lutelandet.