Fjaler kommune har brote regelverket. No får Geir Harald Kapstad sitt firma erstatning

Førde-entreprenøren Harald Kapstad As fekk rett i sin klage mot Fjaler kommune. – Dette viser at ein må seie ifrå.