Politiet meiner dei ikkje gav forpliktande signal om beredskapshuset

Trilagd og Fjaler kommune reagerer sterkt på både politiet sin prosess og tildeling. Tilbodet frå Fjaler kommune blir behandla på lik linje med marknaden, svarar politiet.