VIDEOREPORTASJE: Biologen Harald Sægrov kan mykje om alt som lever og rører på seg i Jølstravassdraget. Sjå kva han har å seie!