Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) tilrår at munnbind blir brukt av både passasjer og sjåfør i taxiar over heile landet.

Dermed forsterkar helsestyresmaktene dei nasjonale tilrådingane for taxiar i smittevernrettleiaren. Målet er å verne både passasjerar og tilsette mot smitte.

I Oslo vart munnbind i taxiar påbode for to veker sidan, og fleire kommunar rundt Oslo følgde opp med same tiltak. No blir det altså tilrådd òg for resten av landet, men lokale råd og tilrådingar kan avvike frå dei nasjonale råda.

(©NPK)