– Høg alder er den klart viktigaste risikofaktoren. Vi tilrår derfor alle over 65 å ta ein oppfriskingsdose snarast, og vi vurderer om det er behov for friske i aldersgruppa 45–64 år. For friske under 45 år blir det neppe nokon gong tilråding om fleire koronavirusdosar, seier FHI-overlege Preben Aavitsland til ABC Nyheter.

Ei eventuell haustbølgje av covid-smitte har førebels late vente på seg, men i vinter må vi vere førebudde på det uvanlege, seier Aavitsland.

– Det er mindre immunitet enn normalt mot influensa, og vi har allereie eit uføreseieleg koronavirus i omløp, seier Aavitsland.

Det er ingen teikn til auke av influensa i samfunnet, men det kan komme ei samtidig bølgje med både korona- og influensasmitte seinare i haust, åtvarar han.

– To epidemiar samtidig vil ikkje vere bra. Dei rammar i stor grad same gruppe og overtek dermed dei same kapasitetane i sjukehusa og sjukeheimane. Men to epidemiar etter kvarandre er heller ikkje bra, der sjukehusa kan få ei belastning som varer lenge, seier Aavitsland.