– Vi har rekna med at det vil komme ei ny smittebølgje. Vi har snakka om ei haustbølgje, men også sagt at ho kan komme tidlegare, altså allereie til sommaren, seier direktør Camilla Stoltenberg i FHI til TV 2.

Ifølgje FHI er det spesielt den nye og meir smittsame omikronvarianten BA. 5 som spreier seg.

Innleggingstala er no aukande, ifølgje den siste vekerapporten frå FHI.

– Det er på eit lågt nivå framleis, men auken er rask, og vi må vente at det vil vere ein auke i talet på innleggingar og behov for intensivbehandling og etter kvart dødsfall i vekene som kjem, seier Stoltenberg.