FHI: – Kan måtte ha strenge tiltak i månadsvis

Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet seier til Forskning.no at han ser for seg at ut frå ein smittevernfagleg ståstad vil dei sterke verkemidla vi brukar gå føre seg i nokre månadar framover.