Folkehelseinstituttet vil undersøkje om også Noreg må ta grep etter at Danmark stansa bruken av AstraZeneca-vaksinen på grunn av moglege alvorlege biverknader.

– FHI er i dialog med Legemiddelverket for å avklare situasjonen og kjem tilbake når vi har meir informasjon, skriv FHI på Twitter.

Danske helsestyresmakter har varsla at dei stansar bruken av den britiskutvikla vaksinen for å vere føre var etter å ha fått meldingar om at den kan føre til dødelege blodproppar.

Det er ikkje påvist at det er ein samanheng mellom vaksinane og tilfelle av blodpropp, men Danmark stansar bruken fram til dette er avklart, skriv helseminister Magnus Heunicke på Twitter.

Fem land stoppar med vaksinen

Torsdag blei det klart at Danmark set vaksinen frå AstraZeneca på vent etter at fleire vaksinerte har fått blodpropp. Ein person skal vere død. Fem andre land innstiller òg bruken.

Dei andre landa som har innstilt bruken av koronavaksinen, er Austerrike, Estland, Litauen, Latvia og Luxembourg, Ifølgje Euronews.

Den dansken Lægemiddelstyrelsen har stadfesta i ei pressemelding at fem land har følgt same linje som Danmark.

Om blodproppane og det eine dødsfallet kjem av vaksinen, er ikkje klart.

– Det er for tidleg å konkludere med om det er ein samanheng mellom dødsfallet og vaksinen. Dette skal undersøkjast grundig, skriv helseminister Magnus Heunicke på Twitter.

– For tidleg å konkludere

Statsminister Mette Frederiksen seier at vaksinen er sett på vent til styresmaktene har skaffa til overblikk over biverknadene.

– Sjølvsagt er det vondt å få ei slik nyheit, men først og fremst er det riktig å undersøkje saka, når det er risiko forbunden med ein vaksine, seier statsministeren.

Ho seier det er for tidleg på konkludere om betydninga av dei dårlege nyheitene. Det er helsedirektoratet i landet som har opplyst om dei alvorlege tilfella av blodpropp. Frederiksen viser til helsestyresmaktene for nærare opplysningar.

Helsedirektoratets sjef Søren Brostrøm oppgir at det ikkje var noka enkel avgjerd å ta midt i ein stor massevaksinasjon.

– Men nettopp fordi vi vaksinerer så mange, må vi reagere i rett tid når det finst moglege alvorlege biverknader, skriv han i ein kommentar.

(©NPK)