Aktiv Kalvåg ut av Kystfestivalen etter usemje om festivalens form

Av

Aktiv Kalvåg og Svein Arild Vatsø blir ikkje med på neste års festival.